Sunday, 20 November 2011

DEKATNYA ALLAH DENGAN KITA

:)

ketika rasa iman seseorang kepada Allah telah sempurna, dia akan merasakan kedekatan bersama Allah yang tanpa batas. Dia akan hidup mengikut Allah dengan kepasrahan yang utuh. Pertalian seseorang hamba dengan Tuhannya akan berbungkus keimanan suci dan jernih adalah pertalian tanpa batasan yang menembus ruang dimesi dan waktu. Demikian pula dengan wajah pertalian antara sesama insan.

kata-kata Sayyid Qutub.

wallahualam

No comments:

Post a Comment